AIAcompact

Giá: Liên hệ

AIAcompact là một thiết bị di động để đo phóng điện cục bộ âm thanh và điện (UHF) trên thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí (GIS), máy biến áp và các phụ kiện cáp.