Bộ thử nghiệm Tan delta và điện dung TDX 120 – Tùy chọn

Giá: Liên hệ

Sử dụng với bộ mở rộng TDX, TRAX trở thành bộ thử hệ số công suất và tan delta 12 kV hoàn toàn tự động để đánh giá tình trạng cách điện các thiết bị điện cao áp.