Khối nguồn thí nghiệm bộ điều áp LTC135

Giá: Liên hệ

Các tính năng Khối nguồn thí nghiệm Bộ điều áp LTC135

  • Đo điện trở cuộn dây
  • Đo điện trở động
  • Đo thời gian chuyển nấc tuần tự
  • Đo chuyển nấc/cuộn cảm