Công ty Cổ phần KNP Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp, thiết bị, vật tư và dịch vụ cho hệ thống điện và các lĩnh vực liên quan, bao gồm:
– Thiết bị thí nghiệm điện.
– Thiết bị chẩn đoán, giám sát trực tuyến cho Tủ trung thế, Máy biến áp lực, cáp lực, động cơ điện.
– Tư vấn, xây dựng giải pháp thiết bị cho các phòng thí nghiệm điện
– Dịch vụ thí nghiệm, kiểm định điện hệ thống điện, trạm biến áp và đường dây truyền tải điện đến 500kV
– Dầu cách điện (Nynas) cho Máy biến áp truyền tải và phân phối,…
Khách hàng chính bao gồm:

– Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thành viên.

– Các nhà máy điện, trạm biến áp,khu công nghiệp trên toàn quốc,..

 

 

Tìm hiểu thêm Hồ sơ năng lực

Sản phẩm tiểu biểu

Dự án cung cấp thiết bị Nhất thứ

Mạch 2 ĐZ 110kV Đại Lộc – Đà Nẵng
Nâng công suất TBA 220kV Tràng Bạch-Cao Bằng

Trạm 220kV Thanh Nghị

TBA 220kV Lào Cai

Đối tác