ICMflex GRC

Giá: Liên hệ

Để đáp ứng các yêu cầu của IEEE 286-2000 hiện có và tiêu chuẩn IEC 60034-27-3 mới về thử nghiệm hệ số tổn hao điện môi (thử nghiệm tanδ) trên cuộn stato máy điện và các thanh cái riêng biệt, Power Diagnostix đã thực hiện tái thiết kế ICMflex hiện có, được gọi là ICMflex GRC (Guard Ring Control)