ICMsystem

Giá: Liên hệ

– Tích hợp phân tích phổ

– Đo lường RIV (theo tiêu chuẩn CISPR và NEMA)

– Định vị sự cố cáp

– Định vị PD âm thanh

– Thử nghiệm nghiệm thu máy biến áp (với thiết bị đa kênh)