Thiết bị thử nghiệm điện trở tĩnh và động SDRM202

Giá: Liên hệ

Kết quả DRM chính xác thông qua nguồn dòng cao 2 x 200 A

Bơm nhanh – Khoảng thời gian chờ đợi nhỏ nhất

Nhẹ, 4.3 kg bao gồm cáp