Đo điện trở thấp 200A & 600A DLRO200/600

Giá: Liên hệ

Dòng điện đầu ra 200 A / 600 A DC

Bộ nhớ 300 kết quả thí nghiệm và ghi chú

Cổng truyền thông RS232