Thiết bị thí nghiệm máy cắt có một điểm cắt mỗi pha EGIL

Giá: Liên hệ

Khối lượng nhỏ gọn (7 kg)

Có thể thí nghiệm máy cắt với cơ cấu vận hành chung và riêng

Dễ sử dụng và tin cậy

Hai kênh thời gian chuyên dụng cho tiếp điểm phụ

Kênh đo lường Analog đa năng

DRM với phụ kiện SDRM201