Hệ thống dò và định vị phóng điện cục bộ (PD) PDS 60-v2

Giá: Liên hệ

  • Tương thích với nguồn DAC, VLF CR và VLF sin lên đến 60 kVrms
  • Đánh giá dữ liệu thời gian thực và hiển thị kết quả
  • Hiển thị mô dạng PD phân giải theo pha (PRPD) tổng thể và cục bộ để nhận dạng loại khuyết tật

Các nhà khai thác mạng điện có thể nhận được thông tin nhanh và đáng tin cậy hơn về chất lượng và tình trạng cáp nhờ bộ dò phóng điện cục bộ PDS 60-v2. Lần đầu tiên, có thể ngay lập tức định vị lỗi cáp ngầm trong quá trình đo PD thực tế.